Banner Banner Banner

Bệnh nhiễm khuẩn do Hib

Bệnh nhiễm khuẩn do Hib

bạn có biết: 15-30% trẻ mắc bệnh có thể để lại di chứng thần kinh vĩnh viễn?